Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Duyurular Yunanistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.mfa.gr

Yunanistan Aile Birleşimi

Türk Vatandaşları İçin Yunanistan’da Evlilik

Yunanistan için aile birleşim vizesi evli olan kişiler için geçerli olan bir vize türüdür. 

Yunanistan’daki Türkiye Konsoloslukları, bulunulan ülke mevzuatına uygun olması halinde sadece Türk vatandaşları arasında evlenme işleri yapılır. Evlenecek kişilerden birinin çifte uyruklu olması durumunda da, evlenme akdi Başkonsoloslukta yapılamaz.

Başkonsolosluklar, nikah işlemini sadece Başkonsolosluk binası içinde gerçekleştirebilir. Başkonsolosluk binasının dışında, Başkonsoloslukların evlendirme yetkisi yoktur.

Yunanistan’da evlenmek isteyen Türk vatandaşları Yunanistan Türkiye Başkonsolosluğu’na şahsen başvurmalıdırlar. Başvuru esnasında temin etmeleri gereken belgeler ise şöyledir.

 - Çok dilde yazılmış doğum kayıt örneği

- Kişilerin bekar olduklarına ve evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmadığına dair Yunanca belge  

Bu belgeler Türkiye’den de temin edilebilir. Ancak Yunan makamları, Yunanistan Türkiye Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan “evlenilmesine dair bir sakınca yoktur” belgesini tercih eder.

Eğer doğum belgesini Türkiye’den alırsanız Yunan makamları, belge üzerinde Türkiye'de Valiliklerden temin edebileceğiniz "Apostil Kaşesi" ni de talep edeceklerdir. Yunanistan’daki Türkiye Başkonsolosluğu tarafından verilen doğum kayıt örneği ise apostile gerek duyulmaksızın, Yunan makamlarınca kabul edilmektedir. 

Apostil Nedir?

Apostil, noterden edinilmiş olan bir belgenin başka bir ülkede, ilgili kurumlarca ve yasal olarak onaylanmasını sağlayan belgedir.

Yurtdışına götürülecek olan her türlü resmi evrak için  Apostil tasdikli tercüme gereklidir. İş veya eğitim için yurtdışına yapılacak başvurularda, kişinin diplomasının noter yeminli bir tercümanlık bürosunca ve yeminli tercüman tarafından yapılması gerekir.

Uluslararası çalışan hukuk büroları, yabancı ve resmi evraklarla birlikte apostil sunmaları zorunludur. Apostil belgesi hazırlanırken başlığı Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılmalıdır.

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması’nda, uluslararası belge dolaşımı apostil edinme zorunluluğu getirilmiştir. Lahey Anlaşması’na imza atan ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları da belgelerin yurtdışındaki geçerliliğini sağlamak için apostil edinmelidirler.

Lahey Sözleşmesi Nedir?

Bir evrakın doğruluğunu ve başka bir ülke tarafından bu şekilde tanınmasını belgelendirmek amacıyla basit bir sistemin resmileştirdiği uluslararası bir sözleşmedir.

Apostil Belgesi Nereden Çıkartılır?

Apostil belgeleri Türkiye’de eskiden sadece valiliklerden çıkarılabilen, bugün kaymakamlıklar tarafından da çıkarılmaktadır. Bu belgelerin Türkiye’de ilgili kurumların onayından sonra gidilecek olan ülkelerin Türkiye’deki elçilikleri tarafından da onaylanmaları gerekir.

Noterden tasdiklenmiş bir apostil belgesi ancak noterin bulunduğu kaymakamlıkta yapılabilir. Noter, yeminli çeviri yapıldıktan sonra apostil kaymakamlık tarafından mühürlenmeli ve ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülmelidir. Apostilin hazırlanış şekli ve içeriği bütün ülkelerde aynıdır. Kaymakamlıklarda apostil işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmese de tercüme büroları ve noter işlemleri için çeşitli miktarlar talep edilebilir. Tercüme büroları çoğu zaman apostil çevirilerinden ek ücret almaktadırlar.

Apostil Tasdiki Hangi Belgelere Yapılır?

Yunanistan’da aile birleşiminde gerekli olan ve vize başvurularında bulunan kişilerin Yunanistan’da çalışıyor olmaları durumunda maaş bordrosu ve bazı belgelerin, aile birleşimi vize işlemlerinde istenilebilmekte olduğu bilinmektedir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde tedarik edilmesi durumunda herhangi bir sorun ile karşılaşılmamaktadır. Yunanistan Aile Birleşimi başvuru işlemleri, oturulan yere göre 2 ila 5 ay arasında sürebilmektedir.

Bir apostil mührü aşağıdaki bilgileri içerir.


•    Evrakın menşei bulunduğu ülke
•    Evrakı imzalayanın adı
•    Evrakı imzalayanın sıfatı
•    İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı
•    Belgelendirmenin yapıldığı yer
•    Belgelendirme tarihi
•    Belgeyi tanzim eden Makam
•    Belgenin numarası
•    Belgeyi tanzim eden Makamın mührü
•    Belgeyi tanzim eden Makamın imzası

Yunanistan Aile Birleşimi için Gerekli Evraklar

Yunanistan aile birleşiminde gerekli olan ve Yunanistan Konsolosluğu tarafından istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Kişinin biyometrik fotoğrafının son 6 ayda çekilen bir fotoğraf olup güncel görünüşü ile benzerliğini koruyor olması gerekmektedir.
 2. Yapılan müracaatın yurt dışına çıkış yapacak olan kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 3. Pasaportun geçerlilik süresinin 8 yıldan eski bir pasaport olmayan ve geçerliliğinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.
 4. Yunanistan için gerekli başvuru formunun İtalyanca olarak doldurulması ve büyük bir titizlikle eksiksiz bir şekilde yer alması gerekmektedir.
 5. Uluslararası geçerliliğe sahip olan evlenme belgesi asil ve fotokopisi getirilmelidir.
 6. Başvuran kişi nüfus kayıt belgesi aslı ve 2 adet fotokopisini getirmelidir.
 7. 3 adet vesikalık biyometrik fotoğraf
 8. Vize işlem ücretleri öğrenilerek reşit olanlar ve olmayanlar için tam fiyat üzerinden randevu sırasında teslim edilmesi istenmektedir.Türk Makamları tarafından hazırlanan evrakların Yunan makamları tarafından kabul edilmeleri için doğruluklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Resmi olmayan Türk evraklarının doğruluğunu Türk Noterleri onaylar ve noterler, bu evrakları Apostil mührüyle onaylanır. 

Yunanistan makamları tarafından istenen apostil belgeli evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. Sağlık raporları. Yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanır ve sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.
 2. Ticari evraklar. İlgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylanır ve sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.
 3. Yüksek lisans veya akademik eğitim kurumlarının vermiş olduğu diplomalar. Üniversitenin merkez yönetici makamı tarafından onaylanır ve sonrasında, Apostil mührüyle onaylanır.
 4. İlgili Nüfus Müdürlükleri tarafından hazırlanan evraklar sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.

Yunanistan Vatandaşlarının Türkiye’de Evlenmesi

Türkiye’de, Ekümenik Patrikhanesi’ne bağlı olan herhangi bir Metropol kilisede dini nikâh veya herhangi bir T.C. Belediyesi’nde resmi nikâh kıyan Yunan vatandaşı olan kişinin evlenme sicil kaydının düzenlenmesi için Türkiye’de, bulunduğu bölgenin yetkili Yunanistan Konsolosluğuna başvurması gerekir.

Yunanistan Vatandaşlarının Türkiye’de Evlenmesi İçin Gerekli Belgeler

1. Ekümenik Patrikhanesi’nden veya herhangi bir metropol kilisesinden alınmış evlenme cüzdanının aslı (dini nikâh kıyıldığı takdirde, nikâhı kıyan Türkiye’deki Belediyeden alınmış) Resmi nikah kıyıldıktan sonra evlenme cüzdanı.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi: Evlenme cüzdanında, her iki eşin kaçıncı evliliğinin olduğunun yazıyla belirtilmesi gerektiğidir.

2. Eşlerin her biri için güncel nüfus kayıt örneği (Konsolosluk tarafından temin edilecektir.)

Yunanistan Aile Birleşimi