Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Duyurular Yunanistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.mfa.gr

Yunanistan'da Çalışma İzni

Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmadığından dolayı Türk vatandaşları, Yunanistan’da işçi olarak çalışmak isterse bunun için çalışma izni almalıdır.

Yunanistan’da bir şirkette Türk işçisi çalıştırmak için diğer Avrupa ülkeleri ile yapıldığı gibi bir anlaşma ve bu işçilerin sosyal güvenliklerine dair bir anlaşma bulunmamaktadır.  Yunanistan’da çalışacak kişi Yunan ya da Avrupa Birliği vatandaşı değilse, Yunanistan’da çalışmak için çalışma izninin olması gerekir.

Yunanistan’da Türk işçisi çalıştıracak olan Yunan şirketinin bir yazı ile birlikte Türkiye’deki Yunan Konsolosluğu’na başvurması ve çalışma izni talebinde bulunması gerekiyor. Yunanistan’da çalışacak olan Türk işçisi, pasaportundaki bu çalışma vizesi ile Yunanistan’a geldikten sonra ikamet tezkeresi için bağlı bulunduğu Yunanistan’daki belediyeye, çalışma izni içinse Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Yunanistan’da çalışan işçinin hangi milliyetten olduğuna bakılmaksızın sosyal güvenlik primlerinin Yunanistan’da, Yunan yasalarına göre yatırılması gerekmektedir.

Yunanistan’da çalışma seçeneklerden biri, bir yerde işçi olarak çalışmak iken diğer bir seçenek de, orada bir şirket açmaktır. Bunlardan her ikisi için de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışma izni almaları gerekiyor.

Yunanistan Valiliği tarafından çalışma izni verilmesi onaylandığı takdirde, yabancıların Yunanistan’a girişine ancak belirli bir iş kolunda ve belirli bir işverenin yanında aylık ücretle çalışması ya da serbest meslek icra etmesi veya yatırım çalışmaları için izin verilir.

Yunanistan’da Şirket Kurmak ve Çalışma İzni Almak

Yunanistan’da şirket kurma yoluyla çalışma izni almak mümkün ama elbette bunun da bazı prosedürleri var.

Yunanistan’da her bölgede aşağıdaki kuruluşlardan meydana gelen kurullar oluşturulur: - Başkan olarak, Bölge Genel Sekreterliği ya da Yabancılar, Göçmenler ve Şehir İşleri Müdürlüğü - Çalışma Müfettişleri Birliği şefi (Σ.Ε.Π.Ε.- Yunanistan Çalışma Müfettişleri Birliği) - Ε.Ν.Α.Ε. ( Yunanistan Vilayetler-Yerel Yönetimler Birliği) temsilcisi - Ο.Α.Ε.∆. (İş Kurumu) temsilcisi - Çalışanların temsilcisi - İşverenlerin temsilcisi - ΓΕΣΑΣΕ (Yunanistan Çiftçiler Birliği Genel Federasyonu) ya da ΠΑΣΕΓΕΣ (Yunanistan Çiftçi Kooperatifleri Birliği Federasyonu)

Bu kurullar, her yılın son üç ayında çıkardıkları raporla bölgelerde her iş kolunda iş gücüne duyulan ihtiyacı, eleman açıklarını ve bunların ne oranda yabancılar tarafından karşılanacağını belirler.

İşveren aylık ücretli, serbest meslek icra eden veya kabala iş yapan sözleşmeli eleman almak için Vilayetin ilgili dairesine dilekçe verir. Dilekçeye ilişik olarak şu belgeler bulunmalıdır:

Talep edilen iş bakanlıkların ortak kararında yer alan ve 3202/03 sayılı yasanın 11. maddesinin ikinci paragrafının B fıkrasında belirtilen durumu kapsayan alanlarda ise çalışma izni Vali tarafından verilir. Bu yasa çerçevesinde verilecek çalışma izni sayısı uyruk, vilayet ve işin cinsi ve süresine göre saptanır. Çalışma izninin verilişi ülkenin güvenliği ve kamu düzeni konularında vilayetin polis idaresinin fikrinin alınmasından sonra olur.  

Çalışma iznine sahip kişi 21910/01 sayılı yasanın 19. maddesinin 10. paragrafında belirtilen şartları yerine getirildiği taktirde başka ya da aynı bölgenin sınırları içindeki ayrı bir şehirde çalışabilir.  Eğer önceki iş sözleşmesi bitmiş ve bitme nedenleri belirtilmişse - başka bir vilayette işverenle yeni bir iş sözleşmesi imzalamışsa - ya da bulunduğu Vilayetin yetkili dairesi tarafından onaylanmış olan izninin süresi henüz bitmemişse çalışma izni bir yıl için verilir. İlk çalışma izninden iki yıl sonra çalışma izni 2 yıllık olarak verilir.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Çalışma izni süresinin bitmeden iki ay öncesinden bittiği güne kadar, valiliğin Çalışma Bürosuna aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir.

 1. Çalışma izninin yenilenmesi için verilen dilekçe formu
 2.  Çalışma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)
 3. Oturma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)
 4. Vergi beyannamesinin, vergi dairesinde onaylanmış fotokopisi
 5. Pasaport (aslı ve sureti)
 6. Vergi dairesinden onaylanmış vergi beyannamesi ya da içinde bulunulan yıl için verilmiş ama henüz onaylanmamış vergi beyannamesi
 7. Vergi borcu olup olmadığını gösteren A7 belgesi
 8. İşverenin kendi imzasını taşıyan ve polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış iş sözleşmesi
 9. İş sözleşmesinin geçerli olduğunu gösteren ve işverenin kendi imzasını taşıyan, polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış resmi beyanı

Maaşlı İşler İçin

Çalışma izninin verildiği günden çalışma izninin yenilenmesi için gerekli belgelerle birlikte verdiği dilekçe güne kadar zamanı kapsayan, arada hiç boşluk olmayan sigorta primi (bireysel sigorta primi veya işverenin onayı). Aylık en az 20 sigorta primi veya ilk on ay için 180 sigorta primi olması gerekir. Eğer çalışma izni süresinden daha az bir süre çalışmışsa bu zaman dilimi içerisinde çalışmamasının nedenini kesin bir şekilde ortaya koyması gerekir.

Yunanistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

Türk yatırımcılar belirli kuralları yerine getirmek suretiyle Yunanistan’da şirket kurabiliyor ya da şube açabiliyor. Yunan mevzuatı, yüzde yüz sermayeli şirket kurulumuna izin vermektedir.

Türk şirketlerinin Yunanistan’da en çok rağbet ettiği şirket türleri ise şöyledir:

1) Anonim Şirketler

2) Limited Şirketler

Yunanistan’a Yatırım Yapmak

Yunanistan'a yatırım yapacak, Yunan vatandaşı olmayan bir kişinin ülkeye minimum 300.000 Euro sermaye belirtimli bir şirket kurması beklenmektedir. Aynı zamanda kurulmak istenen iş ile ilgili iş planının, Yunan İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.

Bunların yanı sıra Yunanistan'da çalışacak olan personelin %30’unun Yunan çalışanlardan oluşması koşuluyla, yatırım yapan kişi 3 senelik oturma izni alabilir.

Bağımsız Ticari Faaliyet İçin Oturma İzni İçin Gereken Belgeler

Yabancı ülke vatandaşının Serbest ticaret yapmak için yeterli ekonomik gelire sahip olması ve bulunduğu yerin Yunan Konsolosluğu’na müracaat etmesi ve aşağıdaki belirtilmiş olan belgeleri sunması:

 1. Fizibilite Raporu; yatırımın türü, boyutu ve ayrıca finans kaynakları,
 2. Bulunduğu ülkedeki Vergi Beyannamesi,
 3. Bilimsel veya teknik veya ticari faaliyetleri kanıtlayan belgeler, diploma, eğitimi tasdik eden belgeler vs.
 4. Sicil Belgesi

Oturma İzni Onayı

Serbest ticari faaliyette bulunacak yabancı ülke vatandaşına gerekli oturma izin belgesi için:

 1. Oturma izni bitiş tarihinin iki ay öncesinden, müracaatını Belediye Dairesi’ne veya semtinde ikametgah ile ilgili olan daireye yapması.
 2. Yabancı kişinin müracaat formu ile birlikte pasaport fotokopisini veya seyahat etmiş olduğunu gösteren belgeleri vize kaydı ile birlikte sunması.
 3. Harcın Çalışma Bakanlığı’na ödenmesi.
 4. Oturma ve ticari faaliyet esnasında masraflarını karşılayabileceğini gösteren belgelerin temini.
 5. Müracaatın Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından değerlendirilmediği takdirde, yabancı kişinin serbest ticari faaliyet belgesinin teyit edilmiş bir fotokopisini bulundurması.
 6. Yabancı kişinin hastane, ilaç ve tedavi ücreti masraflarını karşılayan ve bağlı olmuş olduğu Sosyal Sigorta Kurumunun ismini belirtmesi.    
 7. Yabancı kişinin herhangi bir hastalığının olmadığı ve kamu sağlığını tehlikeye atmayacağını ilişkin Yunan Devlet Hastanesinden verilmiş olan sağlık belgesi.
 8. İki adet renkli fotoğraf.
 9. Yabancı kişinin ikametgah ettiği yerin adresini belirtecek olan bir beyanname.

Yukarıda belirtilen belgeler, ayrıca Yunanca tercümeleri ile birlikte bulunduğu ülkedeki Yunan Konsolosluğu, kişinin müracaat belgesini uygun bulması halinde, Belediye (Göçmen Bürosu) tarafından da kontrol edildikten sonra, dosya Kamu Düzeni Bakanlığı’na gönderilir ve Göçmen Bürosu ve Bakanlık huzurunda çalışacak olan yabancı kişi ile bir toplantı yapılır. Bu toplantıdan sonra, Kamu Düzeni Bakanlığı, Göçmen Bürosu’nun fikrinin tesirinde kalmadan kararını alır. Kararın olumlu olması halinde, Kamu Düzeni Bakanlığı’nın Genel Sekreteri yabancı kişiye kararı haberdar edip, iki yıla kadar oturma izni verileceğini bildirecektir.

Kamu Düzeni Bakanlığı müracaatı değerlendirip, ülkeye giriş veya ticari faaliyet için gerekli izni teyit ederek bu ticari faaliyetin ulusal ekonomik kalkınmaya uygun olduğunu ön gördüğünde, Yunan Konsolosluğu’na ticari faaliyet için gerekli teyidi verir, bu durumda yabancı kişinin ülkeye oturma izni kesinleşmiş olur.

 

Yunanistan'da Çalışma İzni