Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Duyurular Yunanistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.mfa.gr

Yunanistan'da Oturma İzni

Yunanistan’da Oturma İzni

Eğer Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz Avrupa’daki bir ülkede yaşamak için oturum izni almanız gerekiyor. Yunanistan’da Avrupa Birliği üyesi olduğu için Türk vatandaşları oturma izni almadan Yunanistan’da ikamet edemez.

 Oturum İzni Nedir?

Oturum izni, kişiye vatandaşı olmadığı bir ülkede belirli süreliğine veya süre kısıtlaması olmaksızın yaşama izni veren bir çeşit göçmenlik belgesi türüdür.

Oturma İzni Ne Sağlar?

Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle Yunanistan’dan alınan oturma izniyle, aynı zamanda Schengen vizesi sahibi olunuyor. Oturum izniyle elde edilen vize sayesinde, Avrupa Birliği’ne üye olan tüm Schengen ülkelerinde serbest dolaşım (Vizesiz seyahat etme) hakkı elde ediliyor.

 Oturum izinleri eğitim, çalışma ve evlilik yoluyla aile birleşimi sebepleriyle alınmaktadır.

Eğer Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz, Yunanistan’da çalışma ve oturum izni alabilmeniz için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şöyledir.

1)Yunanistan’da doğmuş olmak.

2) AB vatandaşı olmak ve Yunanistan’da yaşamak istemek.

3) Yunanistan’da yaşayıp tekrar Yunanistan’da dönmek.

4)Yunan vatandaşı ile evlenmek.

5)Yunanistan’a yatırım yapmak.

6) Yunanistan’dan 250 bin Euro değerinde mülk satın almak.

7) Eğitim amaçlı olarak Yunanistan’a gitmek.

8) AB ülkesinde oturma/çalışma izni olup Yunanistan’da yaşamak istemek.

Yunanistan’da Mülk Edinimi Yoluyla Oturma İzni Almak

Yunanistan gibi bazı ülkeler mülk edinimi yoluyla yabancı ülke vatandaşlarına oturma izni imkanı sağlamaktadır.  Yunanistan Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarının hazırladığı tasarısına göre yabancı ülke vatandaşlarının 250 bin Euro ve üzerinde Yunanistan’da mülk satın alması durumunda kişiye, Yunanistan’da beş yıllık oturma izni verilmektedir. Tabii bu yasanın da bazı sınırlamaları ve koşulları bulunmaktadır.

250 bin Euro dışında mülk satın alımı yapan yabancı ülke vatandaşının, oturum izni başvurusu için gerekli olan adli, sicil, sağlık vb. tüm belgeleri de sunması gerekiyor.

Yunanistan’da emlak yatırımı yapma isteğini kanıtlayabilecek veya emlak sahibi veya Yunanistan’da otel ya da turistik mobilyalı konut için en az on senelik kira sözleşmesi imzalamış üçüncü ülke vatandaşlarına, Yunanistan Konsolosluk Makamları tarafından, Yunanistan için uzun süreli ulusal vize verilebilir. 

Yunanistan’da satın alım veya kira sözleşmesinin yapılacağı mülkün, en az 250.000 Euro ticari değerinde olması gerekiyor. Uzun süreli vize (ulusal vize) alan üçüncü ülke vatandaşları, Yunanistan’da oturma izni için başvurabilir. 

Yunanistan’da Ev Satın Alma Yoluyla Oturum İzni Alma Prosedürü

1) Alıcının, avukatı ile vekaletname imzalaması gerekir. Kişi, avukatın kendisini temsil etmesi ve satın alma/ satış sözleşmesinin imzalanması için gerekli görevleri yerine getirmesi için yetkiyi avukata verir. Vekâletname, Yunanca bilen  bir tercüman huzurunda imzalanır ve tercümanın imzasıyla çevirinin gerçekliğini teyit eder.

Alıcının Yunanistan'da olmaması halinde, vekaletname ikamet edilen ülkede imzalanabilir ve Apostil mührüyle doğrulanabilir ve  bu belge Yunanistan'a gönderilebilir.

 2) Vekâletnameye ek olarak vergi numarası verilir. Yunanistan'da 18 yaşını doldurmuş herkesin, vergi numarasının olması gerekmektedir. 

 3) Yunanistan Merkez Bankası'nda bir banka hesabı açılır. Bu hesap yoluyla, vergi mükellefi olarak uygun miktarda para aktarımı sağlanır.

 4) Mülkün, yetkili İpotek Kayıt Defterine veya Kadastro Ofisine yasal kontrolü.

 5) Satın alma için gerekli olan belgelerin kişinin avukatı tarafından toplanması (sertifikalar, deklarasyonlar, kentsel belgeler, vergi belgeleri, arkeolog hizmeti, ormancılık ve diğer hizmetlerden alınan sertifikalar) ve bunların noter onayından geçmesi.

 6) E-posta yoluyla, satın alınan mülkün vergisi, avukat ücreti, noter ücreti ve sözleşme metninin yetkili Mortgage siciline kayıt fiyatının gönderilmesi.

Özel bir yatırımcı ya da şirket kurucusu tarafından bir mülk satın alınması durumunda: 2006 yılından önce inşaat izin belgesi verildiyse, sözleşme bedelindeki  vergi ücreti  % 3,09 olacaktır. Mülkün bir şirket kurucusu tarafından satın alınması durumunda: 2006 yılından sonra inşaat izninin verilmesi halinde, vergi ücreti fiyatın %23'ü üzerinde olacaktır. Bu madde de sözleşmede yer alır.

 7) Noter tarafından devredilen beyannamelerin hazırlanması ve beyannamelerin vergi miktarını tahmin eden veya doğrulayan yetkili Vergi Dairesine teslim edilmesi.

 8) Sertifika kayıt ücreti Vergi Dairesinden alındığında, satın alma sözleşmesinin imzalanması için her şey hazır demektir.

 9) Sözleşmenin imzalanmasından 3-5 gün önce tercüme edilen kişi bunu, onay için e-posta yoluyla alıcıya gönderir.

 10) İmzalanan satın alma sözleşmesi (alıcı ya da yetkili avukat tarafından imzalanabilir) kayıt için yetkili vergi dairesine gönderilir.

11) Sözleşmenin transkripsiyon belgesi düzenlenmektedir.

12) Onaylanmış, tercüme edilmiş belgelerle birlikte dosyanın tamamı alıcıya teslim edildikten sonra satın alma süreci tamamlanmış olur. Ayrıca yukarıdaki belgelerin yedekleri de Avukat ve noter dosyalarında kayıtlı tutulur.

Yunanistan'daki mülk sahibinin Yunan hükümetine aşağıdaki yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler aşağıdaki gibidir.

- Bir vergi numarasına sahip olunması

- E1 deklarasyonu: yılda bir kez ödenir.

- E9 bildirimi: mülk satın aldıktan sonra ödenir. Bu sadece bir kez ödenmelidir.

- ENFYA vergisi: Yıllık emlak vergisidir.

Yunanistan’da yabancı ülke vatandaşları, 250 Bin Euro ve üstünde mülk sahibi olduğunda beş yıllık oturma izni kazanıyor. Üstelik bu oturma iznini sadece tapu sahibi kazanmıyor. Kişi evliyse eşi, tapu sahibinin annesi-babası ve sahipliği olan kişinin 21 yaşındaki çocukları da Yunanistan’da oturum kazanıyor. Üstelik oturum bir kerelik kazanılmıyor. Mülkün tapusu, kişinin üzerine olduğu sürece bu 5 yıllık oturum izni yenilenmeye devam ediyor.

Mülk edinimi yoluyla oturum izninin kaybolmaması için Yunanistan’a giriş yapmanız ya da bu evde ikamet etmeniz beklenmiyor. Ev satın alındıktan sonra istenirse, eve hiç gidilmese de kişinin oturum izni hakkı devam ediyor.

Yunanistan Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarının hazırladığı yasa tasarısına göre: Türkler, Türk sahillerinin karşısındaki Ege Adaları, Batı Trakya ve Yunanistan- Arnavutluk sınırı gibi sınır sayılmayan bölgelerde ev satın alabiliyor.

Yunanistan'da Oturma İzni